Proiecte de hotarare 2023

    


Descarca proiect de hotarare privind aderarea si includerea comunei Colonesti la noul Parteneriat respectiv Teritoriul LEADER constituit prin Asociatia GAL.pdf (260 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare la 31 decembrie 2022.pdf (332 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 78 din 21.12.2022 privind aprobarea ROF al Centrului Muzeal Aviator Alexandru Serbanescu.pdf (111 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare buget de venituri si cheltuieli la Preserv Vedita SRL Colonesti pe 2023.pdf (177 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare contract de finantare pentru desfasurare activitate Asoc. Club Sportiv Vedita Colonesti pe anul 2023.pdf (142 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare numar asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2023.pdf (142 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023.pdf (110 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare program anual de achizitii publice pe anul 2023.pdf (129 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea analizei stadiului de inscriere a datelor in Reg. agricol pt trim I si II 2022.pdf (136 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026.pdf (247 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiar intre MMSS si UAT Colonesti.pdf (199 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai pers. cu handicap grav pe sem II 2022.pdf (82 KB)
Descarca proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unui spatiu cu destinatie cabinet medical.pdf (145 KB)
Descarca proiect de hotarare privind incetare contract de concesiune nr 1260 din 2004 incheiat cu dl doctor IUTALIM Traian.pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire salarii de baza pentru functionarii publici si personalul contractual incepand cu 1 ian 2023.pdf (384 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe 3 luni martie-mai 2023.pdf (161 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe trim.I 2023.pdf (257 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea D.A.L.I. si a indicatorilor teh-econ. pt obiectivul - Cresterea eficientei energetice la Sc.Gim. Aviator Alex. Serbanescu.pdf (260 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea D.A.L.I. si a indicatorilor teh-econ. pt obiectivul - Reabilitare moderata la dispensarul Barasti.pdf (241 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 cu rata inflatiei de 13,8 %.pdf (182 KB)
Descarca proiectul de hotarare privind aprobarea analizei stadiului de inscriere a datelor in Reg.Agricol pentru trim.I 2023.pdf (204 KB)
Descarca proiectul de hotarare privind modificarea anexei la hcl nr 18 din 2023 stabilirea salariilor de baza pt functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate.pdf (191 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Colonesti in Adun.Gen. a ADI OLT-ECO in vederea exercitarii votului.pdf (395 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea DALI si a indic. teh-econ. pt obiectivul - Cresterea eficientei energetice la sediul Primariei com. Colonesti.pdf (374 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Programului manifestarii prilejuite de ZIUA EROILOR - 25 mai 2023.pdf (166 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului administratorului AL PRESERV COLONESTI SRL, bilantul contabil si a situatiilor financiare anuale pe 2022.pdf (134 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indic. teh-econ. pt obiectivul - Modernizare si extindere sistem de monitorizare si supraveghere video a sp.public.pdf (228 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna mai 2023.pdf (98 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri