Aparatul de specialitate

Primăria Comunei Bălteni

1. Consilier personal al primarului – COȘOI RODICA ILEANA- studii medii

2. Compartiment juridic – 1 post
2.1 VACANT– consilier juridic principal, gradatia de vechime 2, nivel studii superioare ;

3. Compartiment Secretariat, stare civilă și asistență socială – 2 posturi
3.1. DITU MARIA- consilier superior, gradația de vechime 5, nivel studii superioare ;
3.2 PANĂ ADRIAN CONSTANTIN – arhivar II , gradația de vechime 1, nivel studii medii ;

4. Compartimentul Agricultură și patrimoniu - 3 posturi
4.1 CIOBANU MIHAI – consilier superior, garadția de vechime 5, nivel studii superioare ;
4.2 VADUVA MARILENA –referent superior, gradația de vechime 5, nivel studii medii ;
4.3 ENACHE ROMULUS MARIUS – consilier principal, gradația de vechime 5, nivel studii superioare ;

5. compartimentul Contabilitate, taxe și impozite locale – 3 posturi
5.1 VATAFU DOINA- consilier superior, gradația de vechime 5 , nivel studii superioare ;
5.2 MARINEAȚĂ SILVIA FLORINA – consilier asistent, gradația de vechime 1, nivel studii superioare ;
5.3 ENACHE AURELIA – referent superior, gradația de vechime 5, nivel studii medii ;

6. Compartiment achiziții publice- 1 post
6.1 VACANT - consilier superior, gradația de vechime 2, nivel studii superioare ;

7. Compartiment tehnic-administrativ și situații de urgență -4 posturi
7.1 ALEXE GHEORGHE –referent superior, gradația de vechime 5, nivel studii medii ;
7.2 STOICA IULIAN – muncitor calificat I , gradația de vechime 5, nivel studii medii generale ;
7.3 ENACHE ION – paznic, gradația de vechime 5, nivel studii generale ;
7.4 VACANT- paznic, nivel studii generale.
 

 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri
      Solicitare informatii / Legislatie