Proiecte de hotarare 2017

Primaria Colonesti

Descarca proiect de hotarare privind aprobare bilant contabil si contul de profit si pierdere pe 2016 al Preserv Vedita SRL.pdf (212 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare regulament privind metodologia de atribuire a terenurilor.pdf (182 KB)
Descarca proiect de hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 1,90 ha teren si cladiri.pdf (379 KB)
Descarca proiect de hotarare referitor la aprobare strategie de dezvoltare a serviciilor sociale si planul de actiuni 2017-2021.pdf (386 KB)
Descarca referat elaborare si aprobare plan anual de actiune si strategie locala de dezvoltare a serviciilor sociale.pdf (202 KB)
Descarca referat privind alegere presedinte de sedinta.pdf (167 KB)
Descarca referat privind concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 1,90 ha teren si cladiri.pdf (121 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.pdf (246 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocare HCL nr 16 din 2017.pdf (305 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 44 din 2016.pdf (273 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 .pdf (212 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea darii de seama si a conturilor de executie bug pe trim II 2017 .pdf (905 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea avizarea documentelor necesare derularii procedurilor de licitatie publica.pdf (745 KB)  
Descarca proiect de hotarare privind stabilire salarii de baza pt functionarii publici si personalul contractual din cadrul ap de specialitate.pdf (470 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire indemnizatie pt consilierii locali.pdf (275 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare dare de seama si a conturilor de executie bugetara pe trim.III 2017.pdf (222 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare documentatie cu principalii indicatori teh-economici actualizati pt modernizare si extindere retea de alimentare cu apa.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare documentatie cu principalii indicatori teh-economici actualizati pt obiectivul reabilitare gradinita cu program normal din sat Maruntei.pdf (397 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cu principalii indicatori teh-economici actualizati pt dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator pt Sc.Gimn. Alex. Serbanescu.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si principalii indicatori teh-economici pt amenajare teren sintetic tip balon.pdf (868 KB)
Descarca proiect de hotarare privind asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL dotare cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator pt Sc.Gim.Al. Serbanescu.pdf (372 KB)
Descarca proiect de hotarare privind asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL pt gradinita cu program normal din sat Maruntei.pdf (389 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completare si modificare inventar bunuri care apartin dom privat.pdf (357 KB)
Descarca proiect de hotarare privind implementarea proiectului amenajare teren sintetic tip balon.pdf (391 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna octombrie 2017.pdf (330 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe septembrie 2017.pdf (225 KB)
Descarca proiect de hotarare nr 4143 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (215 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a unei sume de bani pt cumpararea de cadouri pt prescolarii si scolarii din localitate.pdf (220 KB)
Descarca proiect de hotarare privind concesionare lac GRUIU HB 835 aprobare studiu de oportunitate, caiet de sarcini si raport de evaluare la concesionare acestuia.pdf (476 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna noiembrie 2017.pdf (338 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget pe luna decembrie 2017.pdf (338 KB)
Descarca proiect de hotarare privind schimbare destinatie imobil teren 1540 mp.pdf (670 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri