Proiecte de hotarare 2022

    


Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie-martie 2022.pdf (128 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru sem.II 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.pdf (374 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav a numarului de indemnizatii de insotitor pentru anul 2022.pdf (223 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2022.pdf (121 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem.II 2021.pdf (262 KB)
Descarca proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare.pdf (392 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizare retea scolara la nivelul comunei pentru anul scolar 2022-2023.pdf (347 KB)
Descarca proiect de hotarare privind retragere drept de folosinta gratuita pentru suprafata de 1000mp teren atribuit dnei Matei Mihaela Elena.pdf (678 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Preserv Vedita SRL Colonesti anul 2022.pdf (171 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025.pdf (96 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilpr publice aferente anului 2022.pdf (113 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 50 din 22.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ - modernizare drumuri de interes local zona dc165.pdf (188 KB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea la apelul de proiecte din PNRR componenta 10 - fondul local .pdf (918 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare valoare investitie proiect - modernizare drumuri de acces agricol si aproare scrisoare de la FNGCIMM SA IFN.pdf (188 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general etimativ pentru depunerea la MDLPA a proiectului - extindere retea gaze naturale cu bransamente aferente.pdf (141 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare la 31.12.2021.pdf (150 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor la apa potabila si canalizare.pdf (102 KB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea la apelul de proiecte din PNRR compomenta 10 - fondul local I.1.2 - asig. infrastruct. pentru tranportul verde.pdf (327 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna martie 2022.pdf (83 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare suplimentare valoare investitie proiect - Modernizare drumuri de acces agricol in comuna Colonesti,judetul Olt.pdf (158 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile aprilie-iunie 2022.pdf (143 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare organigrama,stat de functii si numar de personal pentru aparatul de specialitate al primarului in anul 2022.pdf (182 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare protocol de colaborare intre Primaria Colonesti si ABA Arges-Vedea SHL Olt.pdf (108 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe trim,I 2022.pdf (260 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - Modernizare si extindere sistem de monitorizare si supraveghere video a spatiului public.pdf (284 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - realizare baze de date GIS la nivel local-date deschise - platforma de date deschise.pdf (294 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - realizare statii de reincarcare vehicule eletrice.pdf (239 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului achizitia de microbuz nepoluant pentru Comuna Colonesti, judetul Olt.pdf (265 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului administratorului AL PRESERV COLONESTI SRL, bilantul contabil si a situatiilor financiare anuale pentru 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 cu rata inflatiei de 5,1%.pdf (136 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna aprilie 2022.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse si cuantumul acestora acordate in sem.II 2021-2022 elevilor.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului manifestarii prilejuite de Ziua Eroilor - 02.06.2022.pdf (8 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna mai 2022.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare ajustare valoare ramasa de executat pentru investitia - Proiectare,construire si dotare locuinte sociale in Comuna Colonesti.pdf (528 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare proiect - reabilitare moderata la dispensarul Barasti,Comuna Colonesti.pdf (757 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare proiect - reabilitarea moderata la Scoala Generala cu clasele I-IV Maria Tudorache,sat Maruntei.pdf (368 KB)
Descarca proiect de hotarare privind cesionarea dreptului de participare in Liga a 3-a a Asociatiei Club Sportiv Vedita Colonesti M.S. catre Asociatia Club Sportiv Vedita Colonesti.pdf (274 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea art.1 din hcl nr 31 din 26.04.2022 ref. la indexarea impozitelor si taxelor locale.pdf (115 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indreptare eroare materiala strecurata in anexa hcl nr 20 din 30.04.2022 privind completare nomenclator stradal.pdf (145 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare bugetului local in luna mai 2022.pdf (211 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocare hcl nr 33 din 31.05.2022 - aprobare ROF al aparatului de specialitate si ROI pentru salariatii primariei.pdf (86 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iulie-septembrie 2022.pdf (129 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea analizei stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru trim.I si trim.II 2022.pdf (192 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contractului de finantare pentru desfasurarea activitatii Asociatiei Club Sportiv Vedita Colonesti.pdf (716 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe trim.II 2022.pdf (256 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pe sem I 2022.pdf (140 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea manifestarii - Festival Calusaresc Ilie Martin editia XVIII in data de 20 iulie 2022.pdf (206 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna iulie 2022.pdf (175 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conducerii Asociatia Club Sportiv Vedita Colonesti persoana juridica de drept public in subordinea CL Colonesti.pdf (248 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate-documentatiei de avizare a lucrarilor interventie pentru Modernizarea drumurilor de interes local zona DC 165.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna august 2022.pdf (191 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acceptarea de catre CL a sumelor stabilite cu titlu de despagubire pentru terenurile aflate in prop privata.pdf (291 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile septembrie-noiembrie 2022.pdf (150 KB)
Descarca proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept prin demisie a mandatului de consilier local a dlui Plesa Marian.pdf (63 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea inventarului domeniului privat al comunei prin diminuarea suprafetei de 506mp teren arabil intravilan.pdf (211 KB)
Descarca proiect de hotarare privind numire reprezentanti ai CL in Consiliul de Administratie al unit. de invatamant pentru anul scolar 2022-2023.pdf (209 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe trim III 2022.pdf (248 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea obiectivului de investitii - infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii de energie.pdf (634 KB)
Descarca proiect de hotarare privind depunerea proiectului - renovarea integrata a cladirii Sc. Gen. cu clasele I-IV Maria Tudorache.pdf (398 KB)
Descarca proiect de hotarare privind depunerea proiectului Renovare integrata a cladirii Primaria veche.pdf (529 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea art.12 din hcl nr 56 din 22.10.2021 privind instrumentare proiect - modernizare drumuri de acces agricol.pdf (131 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna octombrie 2022.pdf (292 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - Cresterea eficientei energetice la Sc. Gim. Aviator Alexandru Serbanescu.pdf (335 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului - Cresterea eficientei energetice la sediul primariei Comunei Colonesti.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea hcl nr 31 din 2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023.pdf (314 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trim III.pdf (515 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare indicatori teh-econ.obiectiv - infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu.pdf (322 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna noiembrie 2022.pdf (119 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe 3 luni decembrie 2022-februarie 2023.pdf (172 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe trim.IV 2022.pdf (342 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate a lucrarilor de intervetie, indicat. teh-econ. actualizati si deviz general - Modernizare drumuri de interes local zona DC 165.pdf (290 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea unei sume din bugetul propriu al UAT pentru acordarea de daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna.pdf (266 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna decembrie 2022.pdf (181 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru Parohia Batareni - Biserica Sfanta Cuvioasa Parascheva.pdf (159 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ROF al Centrului Muzeal Aviator Alexandru Serbanescu.pdf (273 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe decembrie 2022.pdf (195 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. pentru investitia Construire si dotare complex sportiv cu tribuna de 1000 locuri.pdf (231 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Cimitirelor comunei Colonesti apartinand domeniului public.pdf (983 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2023 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2022.pdf (181 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si inlocuirea anexelor 1 si 2 in HCL nr 77 din 07.12.2022.pdf (217 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizare retea scolara la nivelul comunei pentru anul scolar 2023-2024.pdf (298 KB)
Descarca proiect de hotarare privind predarea catre MDLPA prin CNI SA a unui amplasament si asigurare conditii executare investitie.pdf (474 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri