Proiecte de hotarare 2021

Primaria Colonesti

  


Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie-martie 2021.pdf (74 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pt sem II 2020.pdf (80 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare plan de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2021.pdf (102 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si indicatorilor teh-econ. pt proiectul - Introducere canalizare in Comuna Colonesti.pdf (129 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2021.pdf (100 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea desf. de asist. personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem II 2020.pdf (189 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea unor tarife si taxe speciale pt prestari servicii catre pers. fizice si juridice pe 2021.pdf (106 KB)
Descarca proiect de hotarare privind asigurarea finantarii pt categ. de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pt investitia - Introducere canalizare in Com. Colonesti.pdf (76 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizare retea scolara pt anul scolar 2021-2022.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe total pe anul 2020.pdf (212 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. pt obiectivul - Extindere retea gaze naturale cu bransamentele aferente.pdf (218 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare locala a comunei pentru perioada 2021-2027.pdf (181 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea hcl nr 45 din 24.11.2020 ref. la cuantumul burselor aferente anului scolar 2020-2021.pdf (184 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr 3 din 2019 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc dom. privat.pdf (782 KB)
Descarca proiect de hotarare privind nominalizarea consilierilor locali in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Primariei Comunei.pdf (181 KB)
Descarca proiect de hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Colonesti.pdf (306 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni aprilie-iunie 2021.pdf (69 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Preserv Vedita SRL.pdf (85 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024.pdf (113 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe trim I 2021.pdf (167 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice aferente anului 2021.pdf (115 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022.pdf (75 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Planului manifestarii prilejuite de Ziua Eroilor - 10 iunie 2021.pdf (144 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului admins. Preserv Colonesti SRL, bilant contabil si cont de profit si pierderi pe anul 2020.pdf (189 KB)


Descarca proiect de hotarare privind constituire Consiliul Comunitar Consultativ pentru perioaa 2021-2024.pdf (162 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea si desfasurarea manifestarii - Festival Calusaresc Ilie Martin Editia a XVII a in 20 iulie 2021.pdf (120 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al comunei dlui Soare George.pdf (119 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al comunei dlui Theodoru Radu.pdf (122 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iulie-septembrie 2021.pdf (76 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pt sem I 2021.pdf (94 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe trim.II 2021.pdf (235 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pe sem.I 2021.pdf (200 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna iulie 2021.pdf (98 KB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea Documentatiei tehnice de apartamentare si inscriere in cartea funciara a unui imobil.pdf (130 KB)
Descarca proiect de hotarare privind transformare functie publica de executie vacanta de inspector grad profesiona superior in inspector grad profesional debutant.pdf (138 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare actualizare valoare ramasa de executat pt investitia - proiectare,construire si dotare locuinte sociale.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare indicatori teh-econ. la obiectivul - construire si dotare complex sportiv cu tribuna de 1000 locuri.pdf (7 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare indicatori teh-econ. la obiectivul - construire si dotare dispensar medical cu cabinet stomatologic.pdf (8 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii valorii ramase de executat pt investita - extindere retea gaze naturale cu bransamentele aferente si realizarea de bransamente noi pe reteaua existenta.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii valorii ramase de executat pt investita - modernizare drumuri de interes local DC 165.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind numire reprezentanti ai CL in CA al unit. de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea la programul de crestere a eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice - Sc. Gim. Aviator Al. Serbanescu.pdf (6 MB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea la programul de crestere a eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice - sediul primariei.pdf (6 MB)
Descarca proiect de hotarare privind predarea catre MDRAP prin CNI SA a unui teren pt realizare obiectiv - construire si dotare complex sportiv cu tribuna de 1000 locuri.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind predarea catre MDRAP prin CNI SA a unui teren pt realizare obiectiv - construire si dotare dispensar medical.pdf (5 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna septembrie 2021.pdf (27 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe 3 luni octombrie-decembrie 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pt modernizarea drumurilor de interes local zona DC165.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe trim.III 2021.pdf (5 MB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea comisiei pt activ. econ-financiare, buget, finante etc. cu un nou membru.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept prin demisie a mandatului de consilier local Anghel Radu.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a terenului in supraf. de 2000mp catre dl Rizea Paul Dumitru.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de canalizare catre Preserv Vedita SRL.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind desemnare consilier local care va face parte din Comisia de evaluare a probei interviu pentru ocuparea functiei de Director la Sc. Gim..pdf (910 KB)
Descarca proiect de hotarare privind instrumentare proiect modernizare drumuri de acces agricol.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea la programul privind Cresterea eficientei energetice pentru obiectivul - cresterea eficientei energetice la primaria Colonesti.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind participarea la programul privind Cresterea eficientei energetice pentru obiectivul - cresterea eficientei energetice la scoala Colonesti.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget pe luna noiembrie 2021.pdf (29 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna octombrie 2021.pdf (1 MB)
Descarca proiectul de hotarare privind aprobarea retelei scolare la nivelul localitatii Colonesti pentru anul 2022-2023.pdf (259 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara si a situatiilor financiare pe trin,IV 2021.pdf (340 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea unei sume din bugetul propriu pentru acordarea unor daruri cu ocazia sarbatorilor de iarna.pdf (271 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna decembrie 2021.pdf (258 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 55 din 22.10.2021 cu privire la darea in folosinta a unui teren in suprafata de 2000mp.pdf (250 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022.pdf (303 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordare sprijin financiar pentru Parohia Batareni - Biserica Sf. Cuv. Parascheva.pdf (147 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget local pe luna decembrie 2021.pdf (161 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri