Proiecte de hotarare 2018

Primaria Colonesti

Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe februarie - aprilie 2018.pdf (306 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si chelt pe 2018 si estim pe 2019-2021.pdf (359 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la PRESERV VEDITA SRL.pdf (362 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului anual de achizitii publice aferente anului 2018.pdf (731 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea proiectului de amenajament pastoral pt pajistile aflate in prop privata a comunei.pdf (376 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de org si funct a compartim de asist sociala.pdf (189 KB)
Descarca proiect de hotarare privind atribuirea numelui Mircea Stan bazei sportive din comuna.pdf (286 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare dare de seama si a conturilor de executie bugetara pe trim. I anul 2018.pdf (309 KB)
Descarca proiect de hotarare privind bilantul contabil si contul de pierderi pe anul 2017 al PRESERV VEDITA SRL.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare cu Admin. Bazinala de Ape Arges Vedea.pdf (193 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire masuri de imbunatatire a activitatii de gospodarire,protectia mediului,intretinerea si infrumusetarea localitatii.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare investitie proiect amenajare teren sintetic tip balon.pdf (201 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acceptarea unei donatii din partea domnului Marica Valerica.pdf (268 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aderarea comunei Colonesti la Asociatia Comunelor din Romania.pdf (323 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare dezlipire imobil-teren in supraf de 32011mp.pdf (388 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea si completarea organigramei, statului de functii si numar de personal.pdf (482 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna iunie 2018.pdf (270 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea festivalului calusaresc ilie martin editia a xv-a.pdf (244 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna iulie 2018.pdf (279 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe lunile august - octombrie 2018.pdf (276 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea darii de seama si contului de executie pe trim.II 2018.pdf (246 KB)
Descarca proiect de hotarare privind propunerea de introducere in intravilanul localitatii prin intocmirea PUG a unor supraf de teren.pdf (293 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea buget. loc. .pdf (256 KB)
Descarca proiect de hotarare privind transformarea functiei publice de inspector, grad profesional superior in functia publica de inspector, grad profesional debutant.pdf (192 KB)
Descarca proiect de hotarare privind vanzarea unor suprafete de teren din intravilan care apartin dom. privat si aprobarea docum. de atribuire.pdf (783 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare dare de seama si a conturilor de executie bugetarar pe trim III 2018.pdf (315 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare plan local de masuri pentru sezonul rece 2018-2019.pdf (712 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii la obiectivul de investitie - modernizare drumuri locale.pdf (282 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor teh-econ. la obiectivul de investitie - modernizare drumuri locale.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe 2018 .pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind desfiintarea postului contractual de executie de referent 1A si infiintarea unui post de muncitor I personal auxiliar.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bgetului local pe luna octombrie.pdf (764 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presed. de sedinta pe perioada noiembrie 2018 - ianuarie 2019.pdf (323 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare dezlipire imobil-teren in suprafata de 30011mp intravilan.pdf (405 KB)
Descarca proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate al PUG in vigoare al Com. Colonesti, judetul Olt.pdf (638 KB)
Descarca proiect de hotarare privind proiectul de hotarare privind construire garaj utila.pdf (813 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectif. bugetului loc. .pdf (229 KB)
Descarca proiect de hotarare privind revocare hcl nr 23 din 2018.pdf (176 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alocarea din bug. local a unei sume de bani pt cumpararea de cadouri cu ocazia sarbatorilor.pdf (963 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare taxe si impozite pentru 2019.pdf (872 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea nr de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a nr de indemnizatii pt anul 2019.pdf (831 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulam. privind instituirea si admin. taxei speciale de salubritate pe anul 2019.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind infiintarea Serv. public de asist. sociala.pdf (289 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget local .pdf (201 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii la obiectivul de investitie modernizare drumuri locale.pdf (732 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea conturilor de executie bugetara pe trim. IV 2018.pdf (383 KB)
Descarca proiect de hotarare privind reactualizarea indicatorilor teh-econ. la obiectivul de investitie modernizare drumuri locale.pdf (803 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului loc..pdf (443 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri