Proiecte de hotarare 2020

Primaria Colonesti

Descarca proiect de hotarare privind aprobare dare de seama si executie buget local aferent trim.IV si total an 2019.pdf (867 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor si punctajul pentru repartizarea locuintelor sociale, de necesitate si aflate in patrimoniul comunei in anul 2020.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea investitiei - extindere retea gaze naturale in comuna.pdf (798 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru anul 2020.pdf (792 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2020.pdf (724 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali pe sem.II 2019.pdf (832 KB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind reorganizarea SVSU de tip 1.pdf (749 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie - aprilie 2020.pdf (716 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr 1 la contractul incheiat cu Preserv Vedita Srl de delegare gestiune serviciul public alimentare cu apa.pdf (768 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Preserv Vedita SRL pe anul 2020.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023.pdf (1015 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea documentatie cu principalii indicatori teh-econ. actualizati pt obiectivul de investitii - centru socio-cultural si muzeal aviator Alexandru Serbanescu.pdf (1017 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2020.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru sem. II al anului 2019.pdf (104 KB)
Descarca proiect de hotarare privind atribuire de denumiri unor strazi in comuna Colonesti.pdf (252 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.I 2020.pdf (277 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal si a zonei de fiscalitate a comunei.pdf (310 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea PUG si RLU aferent.pdf (295 KB)
Descarca proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021.pdf (179 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.pdf (277 KB)


Descarca proiect de hotarare privind aprobare organigrama, stat de functii si numar de personal in anul 2020.pdf (284 KB)
Descarca proiect-de-hotarare-privind-acordarea-titlului-de-cetatean-de-onoare-al-comunei-colonesti-arbanas-eleonora.pdf (264 KB)
Descarca proiect-de-hotarare-privind-acordarea-titlului-de-cetatean-de-onoare-al-comunei-colonesti-stanca-florea.pdf (255 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte de sedinta pe lunile mai-iulie 2020.pdf (948 KB)
Descarca proiect de hotarare privind realizarea Analizei de risc la securitate fizica pentru obiective, bunuri si valori aflate in proprietatea UAT Colonesti.pdf (934 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului administrativ al PRESERV COLONESTI SRL, bilantul contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2019.pdf (256 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pt sem.I 2020 si stabilirea masurilor pt eficientizarea acestei activitati.pdf (72 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara la 30 iunie si darea de seama pe trim II 2020.pdf (87 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea numarului de bransamente ce se vor executa pe reteaua de gaze naturale din toate satele localitatii Colonesti.pdf (117 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pe sem. I 2020.pdf (161 KB)
Descarca proiect de hotarare privind avizarea documentelor necesare atribuirii contractului de delegare a gestiunii activitati de colectare si transport a deseurilor municipale.pdf (170 KB)
Descarca proiect de hotarare privind prelungirea mandatului in Consiliul de Administratie la PRESERV VEDITA SRL COLONESTI.pdf (109 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna iulie 2020.pdf (84 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna septembrie 2020.pdf (145 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie 2020 - ianuarie 2021.pdf (116 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Colonesti.pdf (104 KB)
Descarca proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale CL pentru mandatul 2020-2024.pdf (119 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordarea de cadouri cu ocazia sarbatorilor de iarna prescolarilor si scolarilor din unitatile de invatamant de pe raza localitatii.pdf (170 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna decembrie 2020.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind revocarea HCL nr 42 din 2020 ref la insusirea in inventarul bunurilor care apartine dom. public al comunei al obiectivului de investitie - Amenajare teren sintetic tip balon.pdf (224 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021.pdf (304 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim IV 2020.pdf (134 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnica pentru sistemul video de supraveghere si alarmare la efractie.pdf (76 KB)
Descarca proiect de hotarare privind reziliere contract de concesiune nr 5124 din 2016 incheiat intre primarie si dl-ul Dulescu Georgel pentru 2854mp - Lac Miu.pdf (95 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri