Proiecte de hotarare 2019

Primaria Colonesti

Descarca proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2019.pdf (756 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2021-2025 a planului local de actiune in dom. serviciilor sociale.pdf (4 MB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc dom. privat al comunei.pdf (577 KB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc dom. public al comunei.pdf (481 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei pentru anul scolar 2019-2020.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie-aprilie 2019.pdf (553 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare dare de seama pe trim IV si total an 2018.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii pasunilor aflate in proprietatea privata a comunei.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea acordarii ajutoarelor de urgenta, altele decat cele prevazute de art.28 din legea nr.416-2001 privind venitul minim garantat.pdf (3 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la PRESERV VEDITA SRL.pdf (791 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea programului anual de achizitii publice pe anul 2019.pdf (968 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea incepand cu anul fiscal 2020 a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate si a amenzilor prin indexare cu rata inflatie de 4,6 %.pdf (456 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire indemnizatie consilier local.pdf (631 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire salarii de baza pt functionarii publici si personalul contractual din cadrul ap. de specialitate incepand cu 01.01.2019.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe mai-iulie 2019.pdf (679 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil a contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului aferente exerc. financiar pe 2018 la PRESERV VEDITA SRL.pdf (562 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului comunei pe cele 2 sectiuni pt trim.I 2019.pdf (685 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pt aparatul de specialitate al primarului.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind neasunamarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor cadru pt achiz. prod.si serviciilor pt derularea masurilor educative.pdf (832 KB)
Descarca proiect de hotarare privind necesitatea rectificarii bugetului local din mai 2019.pdf (888 KB)
Descarca proiect de hotarare privind vanzarea suprafetei de 6650 mp teren intravilan,curti constructii din dom.privat.pdf (672 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare dare de seama si exec. bugetara aferente trim.II 2019.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea Raportului priv. activ. desfasurata de asis. personali pt sem. I 2019.pdf (427 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizarea Festivalului Calusaresc Ilie Martin editia a XVI-a in data de 20 iulie 2019.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna iunie 2019.pdf (752 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pt investitia - construire si dotare camin cultural.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezv. Regionale si Admin. Publice prin CNI SA a amplasamentului teren - construire si dotare camin cultural.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile august-octombrie 2019.pdf (702 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare a programului sportiv - Promovarea sportului de performanta.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna august 2019.pdf (770 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analiza studiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pt sem I al anului 2019.pdf (2 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna septembrie 2019.pdf (539 KB)
Descarca proiect de hotarare privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind adeziunea si dobandirea calitatii de membru a CL Colonesti in Asociatia Club Sportiv Vedita Colonesti MS.pdf (824 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare plan local de masuri pentru sezonul rece 2019-2020.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local in luna octombrie 2019.pdf (622 KB)
Descarca proiect de hotararea privind stabilirea componentei echipei mobile pt interventia de urgenta in cazuri de violenta domestica.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele 3 luni.pdf (677 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr 1 la contractul de concesiune nr 1260 din 2004.pdf (918 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii unor indicatoare rutiere.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea darea de seama si a executiei bugetului local aferent trim.III 2019.pdf (862 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ROF a CL Colonesti.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2019.pdf (772 KB)
Descarca proiect de hotarare privind acordarea de cadouri cu ocazia sarbatorilor de iarna prescolarilor si scolarilor din unit. de invatamant de pe raza localitatii.pdf (517 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local din excedentul anului precedent.pdf (513 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii la obiectivul de investitie - proiectare, construire si dotare locuinte sociale.pdf (646 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii activitatii de audit intern prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Vedea.pdf (625 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice la obiectul de investitie - proiectare, construire si dotare locuinte sociale.pdf (689 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 05.12.2019.pdf (646 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea componentei unei comisii de specialitate a CL.pdf (461 KB)
Descarca proiect de hotarare privind incetare mandat de consilier local.pdf (446 KB)
Descarca proiect de hotarare privind organizare retea scolara la nivelul comunei Colonesti pentru anul scolar 2020-2021.pdf (1 MB)
Descarca proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate al PUG in vigoare.pdf (826 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna decembrie 2019.pdf (602 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validare mandat de consilier local Alecsie Tudor.pdf (504 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri